Strips

Een overzicht van strips die niet in albumvorm zijn verschenen.

Bluf


De allereerste Belly die in Bluf verscheen. Er wordt een heel andere stijl gebruikt.


De telling van de strip begint met deze strook.


Enigszins anders getekend dan in het album


Belly door iemand anders. De teller gaf deze strip nummer 16B


Parool

Deze Parool strips zijn buiten het album gevallen


In het Parool werd deze in kleur afgedrukt


Al anderhalve maand zoekt Belly Heinz, en in deze gezamelijke Heinz/Belly strip vindt hij hem weer


Waagkrant

Vijf strookjes die in de Waagkrant verschenen zijn (1986-1988)


Waagkrant jaargang 1, nummer 3. December 1986


Waagkrant jaargang 2, nummer 1. April 1987


Waagkrant jaargang 2, nummer 2. Juni 1987


Waagkrant jaargang 2, nummer 3. November 1987


Waagkrant jaargang 3, nummer 1. April 1988


Green Stuff

Deze strip zit bij het singletje "Green Stuff".