Home Publicaties Strips

Strips

Een overzicht van strips die niet in albumvorm zijn verschenen.

Bluf


De allereerste Belly die in Bluf verscheen. Er wordt een heel andere stijl gebruikt.


De telling van de strip begint met deze strook.


Enigszins anders getekend dan in het album


Belly door iemand anders. De teller gaf deze strip nummer 16B

< >

Parool

Deze Parool strips zijn buiten het album gevallen


Waagkrant

Vijf strookjes die in de Waagkrant verschenen zijn (1986-1988)


Waagkrant jaargang 1, nummer 3. December 1986


Waagkrant jaargang 2, nummer 1. April 1987


Waagkrant jaargang 2, nummer 2. Juni 1987


Waagkrant jaargang 2, nummer 3. November 1987


Waagkrant jaargang 2, nummer 4. April 1987

< >

Green Stuff

Deze strip zat bij het singletje "Green Stuff"

< >