Nieuwe strip vanaf nieuwjaar in dagbladen van de Drents Groningse Pers

Kater Heinz komt, grijnst en overwint

Helaas, in het nieuwe jaar zal het met onze rust gedaan zijn. Bij zijn opduiken in de Vlaamse contreien, na grote delen van ons vaderland met zijn sinistere grijns en dito wederwaardigheden in diepe misère te hebben gedompeld, hoopten wij dat hij voor onze lieflijke dreven geen oog meer zou hebben. Deze hoop echter wordt op wrede wijze om zeep geholpen. Na een omzwerving van precies drie jaar acht stripkater Heinz de tijd rijp om ook de noordelijke Nederlanden met zijn dagelijkse aanwezigheid op te luisteren. Moeders, sluit Uw dochters op, vaders, wraakt over Uw huisgenoten, Heinz komt eraan.

Begin 1987 ontworstelde Heinz zich aan een betrekkelijk veilig onderkomen bij Rockin' Belly, om voortaan zelfstandig door het leven te gaan, zijn baas in droefenis achterlatend, overgeleverd aan de grillen van een morsige visboer.

Door Peter de Vos.

Was het puur toeval of louter een ingreep van de voorzienigheid, dat kort daarvoor een ander katertje, lusiterend naar de naam Tom Poes, zijn stripavontuurlijk leven had beëindigd? Er zullen ongetwijfeld hogere krachten in het spel zijn geweest die er voor hebben gezorgd dat in de leemte die dat slimme beestje na bijna vijftig jaar achterliet voorzien werd door zijn absolute tegenpool. Heinz is niet slim. Integendeel. Heinz is hard en cynisch, maar ook sullig en naïef.
Stripland wordt bevolkt door veel katten, maar Heinz laat zich met geen enkele andere vergelijken. Natuurlijk, Heinz heeft de streken van Fat Freddy's Cat, maar is menselijker in zijn gedrag. Heinz beleeft minstens even absurde avonturen als Krazy Kat, maar zijn omgeving is de rauwe dagelijkste realiteit in plaats van een gedroomde fantasiewereld. Fritz the Cat komt nog een heel eind in de richting, maar Heinz mist de pure geslepenheid van dat beest, die daardoor wèl kans zag de gebeurtenissen naar zijn hand te zetten. Over andere stripkatten als Garfield, Felix, Tom hebben we het maar helemaal niet. Kinderspul. Heinz is volwassen, zijn pogingen invloed uit te oefenen op de werkelijkheid lopen keer op keer op niets uit, een enkel klein succesje daargelaten. Kortom, Heinz is schlemiel, Heinz is zoals U en ik.
Heinz' ontstaan is volkomen in overeenstemming met de tegenstrijdigheden en de dubbelzinnigheid van zijn karakter. Een normaal stripbeest ontspruit aan het brein van een geestelijke vader, Heinz heeft er twee. Of eigenlijk geen. Het zit namelijk zo. Ooit had René Windig een rooie kater. Dat beest liet zich telkenmale zijn prooi ontglippen en al snel werden vergelijkingen getroffen met de in die tijd regelmatig dezelfde vernedering onderging. Heinz is dus niet verzonnen, hij heeft echt bestaan.
In stripland zijn René Windig en Eddie de Jong (de andere geestelijke vader) beter bekend als het duo Gezellig & Leuk. Wie nu de één en wie nu de ander is weten ze zelf niet meer. Laten we het er maar op houden dat ze allebei allebei zijn, want inmiddels is de twee-eenheid zo sterk geworden dat de bijdragen van de één niet te onderscheiden zijn van het werk van de ander. Ze werken al samen vanaf de schoolbanken. Ze zaten op hetzelfde Gymnasium, Eddie een jaar hoger dan René, en stripmaken onder de les bleek de enige manier om die periode dragelijk door te komen.
In plaats van te gaan studeren besloten beide maar een beetje te gaan werken om zich in hun vrije tijd volledig op hun hobby te kunnen storten. Via het uitzendbureau volgden tal van baantjes. Achteraf een periode waarin een rijkdom aan ervaringen en levenswijsheden werd vergaard die onmiddellijk in strips kon worden omgezet, want denk nu niet dat de grappen, de grollen en de grimmige situaties die Gezellig & Leuk ons voorschotelt uit hun beiderlei dikke duim gezogen zijn. Zeker niet. Tenminste de basis van Heinz' wederwaardigheden is ontleend aan de rauwe werkelijkheid. Daarmee heeft de strip afwisselend het karakter van autobiografie en actualiteit.
Gedurende anderhalf jaar hebben Windig en de Jong nog deel uitgemaakt van de Nederlandse Disneystudio, waar ze meewerkten aan het blad Donald Duck.
Met veel plezier hebben ze aan de avonturen van de beroemde eend gewerkt, tot vanuit Amerika de opdracht kwam de voorgeschreven vormen. Eddie en René voelden meer voor het tekenen van een in hun ogen authentiekere Duck-figuur die meer emotie uitstraalde dan de opgelegde eenheidsworst, zodat ze vervolgens voor de eer bedankten. Een ervaring rijker en een illusie armer. Als twee vrije jongens richtten ze vervolgens het blad 'Gezellig & Leuk' op, waarin ze hun middelbare schoolprodukten hertekenden, maar nu voor een groter publiek. Nou ja, groter. Het blad werd aanvankelijk alleen in Amsterdam verspreid, zelf rondgebracht achter op de fiets.
Een parodie uit pure bewondering was 'Dick Bosch'. Deze 'detectieve uit een grijs verleden', origineel Dick Bos geheten, struikelde stuntelend door de plaatjes heen, maar bleef desondanks voortdurend overeind. Voor het album 'Fnirwak', waarvan het titelverhaal zelfs een dubbele parodie is omdat Dick Bosch er in optreedt als een soort Eric de Noorman, behaalde men in 1984 de jaarlijkse Stripschappenning voor het beste oorspronkelijke Nederlandse album. Dit jaar, 1989, was trouwens een tweetal Heinz-albums genomineerd en gezien het grote aanbod op de stripmarkt getuigt deze kans op zo'n korte termijn opnieuw in de prijzen te vallen onmiskenbaar van kwaliteit.
Hun krantestripcarrière begon een jaar of zes geleden in De Waarheid, met Dick Bos. Kort daarna wisten ze ook hun strip Rockin' Belly geplaatst te krijgen in Het Parool, zij het niet dagelijks,maar eens in de twee weken. De grote kans kwam voor Windig en de Jong toen uit die krant de dagstrip 'Liefde en Geluk' van Gerrit de Jager werd overgenomen door het Algemeen Dagblad. Ze besloten Heinz los te maken van Rockin' Belly en een ware zegetocht werd ingezet. Als het al niet zo is dat Heinz met publikatie in niet minder dan 17 dagbladen in Nederland en België, momenteel de Nederlandse dagstrip is met de grootste verspreiding, dan is dat na 1 januari zeker het geval nu ook de bladen van de DGP de strip gaan publiceren. Is daarmee voldaan aan alle wensen van het tweetal? Nee, dat nu ook weer niet. Hun ideaal is de Amerikaanse krantestripbenadering met dagelijkseen portie stroken van diverse strips en daarnaast een weekendbijlage in kleur met afleveringen van een halve of een hele pagina, zodat ook dingen verteld kunnen worden die niet in een drietal plaatjes te vatten zijn. Wie weet komt het er ooit van.
Dinsdag 2 januari kunt U dus kennismaken m met Heinz. Eénding zal U daarbij spijten: dat dat niet veel eerder gebeurde. Gelukkig kan ik U geruststellen. Inmiddels zijn de eerste twee en een half jaar van zijn avonturen gebundeld in vijf schitterende albums en als in mei 1990 ook het zesde verschenen is bent U weer helemaal bij. Trouwens, de albumuitgave bespaart U het ongemak van het dagelijks uitknippen en opplakken en de ergernis als er weer een aflevering tussen het oud papier verdwijnt. Hoewel, soms wordt er voor de albumuitgave wel eens iets veranderd. Een aflevering wordt achterwege gelaten, een scene vervalt of wordt gewijzigd. Bij nader inzien toch maar uitknippen dus.